medtech intro3

Partners

Vi samarbetar med:

MEDOS
Ett Linköpingsföretag med stor erfarenhet av regulatoriska frågor.

Syncore Technologies
Specialister på inbyggda system.