medtech intro3

Uppfinnarstöd

Rådgivning

 • Formulera, förbättra och utveckla dina idéer.
 • Göra tekniska utredningar och presentationer. 
 • Hjälp med att söka finansiering i ett tidigt skede av projektet

Utnyttja vårt nätverk och få hjälp med revisioner, kommersialisering av resultat och affärsutveckling.

Har du en helt ny idé?

Vi hjälper dig extra gärna med dina underlag och figurer för patentansökan.

Montage för forskningsändamål

Vi sätter upp försök och studier och arrangerar tekniken till pilotstudier, forskning, (fysiologiska) mätningar och tester. Det är av högsta vikt att planera och dokumentera på ett strukturerat sätt. Det kan vara avgörande längre fram - inte minst om det är aktuellt för CE-märkning och liknande. Milton Medtech hjälper dig hela vägen fram.

Prototypverkstad

Vi erbjuder:

 • Elektroniklösningar
 • Tillverka kretskort i liten skala
 • Underlag för storskalig produktion
 • Föreslå lämpliga leverantörer
 • Prototyper
 • Slipning och polering av kirurgiska instrument, saxar, mejslar och liknande.
 • Demonstratorer och modeller
 • 3D modeller

Produktion

 • Småskalig produktion i våra lokaler
 • Serieproduktion hos våra partners.